Navigace

Obsah

Návrh územního plánu

Návrh územního plánu - příloha

Odůvodnění územního plánu

ÚP - opatření obecné povahy

 Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Chvalčov

 

Hlavní mapa 1.1

Hlavní mapa 1.2


1) OOP změny č.1 ÚP Chvalčov

2) Návrh změny č.1 ÚP Chvalčov Návrh změny ZDE

Grafická část: Výkres základního člěnění 1 B1 - Výkres základního členění 1B1-1

                                                                     Výkres základního členění 1B1-2

Hlavní výkres 1B2 - Hlavní výkres 1B2-1

                             Hlavní výkres 1B2-2

Výkres VPS a VPO a asanací - Výkres VPS a VPO 1B3-1

                                            Výkres VPS a VPO 1B3-2

3) Odůvodnění změny č.1 Chvalčov

Odůvodnění změny č.1 - Odůvodnění změny č.1 2_072

                                    Odůvodnění změny č.1 - 3_072

Grafická část - Výkres širších vztahů 2B1 - Výkres širších vztahů 2B1

Koordinační výkres 2B2 - Koordinační výkres 2B2-1

                                     Koordinační výkres 2B2-2

Výkres předpokládaných záborů ZPF - Výkres předpokládaných ZPF 2B3