Navigace

Obsah

Životní prostředí :             Oznámení o kácení stromu.pdf

                                       Žádost o kácení stromu.pdf

                                       Informace o kácení stromů.pdf

 

Matriční úřad :                  Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu.pdf

                                       Žádost o vydání osvědčení - k prvnímu CP.pdf

                                       Žádost o vydání osvědčení - k prvnímu OP.pdf

                                       Žádost o vydání osvědčení - ostatní.pdf

                                       Plná moc - A

                                       Plná moc - B                                  

 

Matriční úřad - svatba :    Dotazník k uzavření manželství

                                       Potvrzení o oprávněnosti pobytu na ČR - cizinci    

                                       Svatba - správní poplatky

                                       Svatba s cizincem - INFORMACE

                                       Žádost o povolení uzavření manželství mimo povolenou dobu

                                       Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

                                       Žádost o vydání osvědčení - církevní sňatek

                                       Vysvědčení o právní způsobilosti - informace

                                       Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

                                       Základní informace k uzavření manželství

                                       Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření man

 

Stavební a silniční úřad:    Žádost o udělení souhlasu

                                       Žádost o povolení zvláštního užívání umístění inženýrských sítí

                                       Žádost o připojení nemovitosti na komunikaci_sjezd

Ostatní dokumenty :         Žádost o byt rev_2019

                                      Žádost o povolení užívání veřejného prostranství.pdf

                                     Oznámení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, k zápisu do KN

                                     Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby, k zápisu do katastru nemovitostí

                                    Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, k zápisu do katastru nemovitostí