Navigace

Obsah

Odpadové centrum je pro občany obce Chvalčova a Loukova a majitele všech budov
pro individuálni bydlení a rekreaci v obou obcích.
Od podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímají pouze výrobky určené ke zpětnému
odběru.
 
Příjem odpadu je zdarma.
Provozní doba:
Pondelí: 14.00-17.00
Streda 14.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 12.00
 
Co lze v odpadovém centru uložit
- objemný odpad z domácnosti: nábytek, koberce ...
- nebezpečný odpad z domácnosti: barvy, oleje, baterie, akumulátory, pneumatiky,
- zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky, léky i použitý obvazový materiál.
- využitelný odpad: neznečištěný papír, sklo, plasty, kovy ...
- výrobky určené ke zpětnému odběru: televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny,
- faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky a jiné elektrospotřebice.
- železo a ostatní kovový odpad.
- stavební odpad v množství do 1/2 m3 ( jeden přívěsný vozík za osobní auto) na
číslo popísné čí evidenční a měsíc.
- biologicky rozložitelný komunální odpad, což je zejména tráva ze zahrádek,
- spadané ovoce a listí, organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce
a zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné. Dále oddělené dřevo
ke štepkováni (větve do tlouštky 80 mm, ořezy z žívých plotů). Při velkém množství
dřevního odpadu je možné objednat štepkování na vlastním pozemku.
nepřijímáme materiál z výkopu.
Každý návštevník odpadového centra je povinen dodržovat Provozní řád
Odpadového centra a pokyny obsluhy.