Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 32 271 000 Kč
Upravený rozpočet 42 508 701 Kč
Skutečné čerpání 39 206 978 Kč
Čerpání 92,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
290 000 426 221 355 339 83,37
3 330 000 6 595 000 6 148 490 93,23
4 600 000 2 330 000 2 219 267 95,25
8 915 000 14 363 000 14 009 430 97,54
810 000 1 030 000 492 493 47,81
260 000 321 000 302 790 94,33
1 650 000 2 727 509 2 727 509 100,00
1 590 000 1 340 000 1 280 939 95,59
7 430 000 8 014 971 6 951 291 86,73
20 000 24 000 24 000 100,00
406 000 1 691 000 1 477 754 87,39
2 970 000 3 646 000 3 217 676 88,25
32 271 000 42 508 701 39 206 978 92,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.