Obsah

Rozpočet Chvalčov

Nedaňové
7,63 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 106 000 Kč
Upravený rozpočet 2 873 510 Kč
Skutečné plnění 2 444 955 Kč
Plnění 85,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 184 000 1 591 000 1 375 441 86,45
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 577 000 669 800 605 433 90,39
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160 000 240 000 214 859 89,52
Přijaté neinvestiční dary 72 000 72 000 50 000 69,44
Příjmy z podílů na zisku a dividend 70 000 70 000 0 0,00
Příjmy z úroků 30 000 30 000 932 3,11
Příjmy z pronájmu pozemků 13 000 19 000 17 961 94,53
Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 31 100 31 065 99,89
Příjmy z prodeje zboží 0 111 000 110 277 99,35
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 14 500 13 877 95,70
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 0 25 110 25 110 100,00
Celkem 2 106 000 2 873 510 2 444 955 85,09
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.