Obsah

Rozpočet Chvalčov

Finanční transfery
15,72 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 553 000 Kč
Upravený rozpočet 5 891 818 Kč
Skutečné plnění 5 039 785 Kč
Plnění 85,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 1 553 000 1 570 500 1 439 600 91,67
NI. př. transf. od krajů 0 64 400 64 400 100,00
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 316 156 316 156 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 3 221 133 2 500 000 77,61
Inv. př. transfery od krajů 0 533 600 533 600 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 157 029 157 029 100,00
Celkem 1 553 000 5 891 818 5 039 785 85,54
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.