Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 25 600 000 Kč
Upravený rozpočet 40 934 628 Kč
Skutečné čerpání 33 200 119 Kč
Čerpání 81,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 420 000 7 954 162 7 724 025 97,11
1 100 000 8 794 000 7 984 488 90,79
1 117 000 1 117 000 726 468 65,04
1 310 000 1 860 000 1 526 369 82,06
1 010 000 2 086 156 980 034 46,98
260 000 330 000 285 605 86,55
1 650 000 1 650 000 1 512 500 91,67
2 450 000 1 405 000 1 298 122 92,39
6 730 000 10 907 310 7 091 123 65,01
25 000 41 000 35 832 87,40
558 000 1 040 000 841 353 80,90
2 970 000 3 750 000 3 194 200 85,18
25 600 000 40 934 628 33 200 119 81,11
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.