Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 25 600 000 Kč
Upravený rozpočet 35 321 610 Kč
Skutečné čerpání 17 233 302 Kč
Čerpání 48,79 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 420 000 6 708 000 1 072 803 15,99
1 100 000 8 644 000 4 194 163 48,52
1 117 000 1 117 000 590 766 52,89
1 310 000 1 310 000 742 303 56,66
1 010 000 1 740 000 371 463 21,35
260 000 330 000 278 976 84,54
1 650 000 1 650 000 1 100 000 66,67
2 450 000 825 000 487 107 59,04
6 730 000 8 788 610 5 511 040 62,71
25 000 41 000 35 832 87,40
558 000 818 000 564 242 68,98
2 970 000 3 350 000 2 284 607 68,20
25 600 000 35 321 610 17 233 302 48,79
sestaveno ke dni 31. 8. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.