Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 25 600 000 Kč
Upravený rozpočet 29 609 500 Kč
Skutečné čerpání 7 582 067 Kč
Čerpání 25,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 420 000 6 610 000 107 786 1,63
1 100 000 1 100 000 360 042 32,73
1 117 000 1 117 000 395 920 35,44
1 310 000 1 310 000 307 725 23,49
1 010 000 1 560 000 207 477 13,30
260 000 260 000 217 320 83,58
1 650 000 1 650 000 550 000 33,33
2 450 000 5 050 000 622 564 12,33
6 730 000 7 383 500 3 516 077 47,62
25 000 41 000 35 832 87,40
558 000 558 000 215 852 38,68
2 970 000 2 970 000 1 045 472 35,20
25 600 000 29 609 500 7 582 067 25,61
sestaveno ke dni 30. 4. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.