Obsah

Rozpočet Chvalčov

Finanční transfery
30,71 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 599 300 Kč
Upravený rozpočet 11 306 348 Kč
Skutečné plnění 11 306 348 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 1 599 300 1 599 300 1 599 300 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 2 147 331 2 147 331 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 123 544 123 544 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 5 387 673 5 387 673 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 2 048 500 2 048 500 100,00
Celkem 1 599 300 11 306 348 11 306 348 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.