Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 27 000 000 Kč
Upravený rozpočet 31 873 193 Kč
Skutečné čerpání 19 513 815 Kč
Čerpání 61,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
290 000 545 000 391 896 71,91
5 723 000 6 938 000 2 954 026 42,58
2 900 000 4 130 000 1 011 978 24,50
1 235 000 1 128 000 673 621 59,72
850 000 1 260 000 428 983 34,05
330 000 355 000 324 977 91,54
1 650 000 1 650 000 1 926 508 116,76
860 000 865 000 558 068 64,52
7 914 000 8 291 193 6 445 420 77,74
70 000 70 000 10 000 14,29
1 108 000 1 143 000 602 762 52,74
4 070 000 5 495 000 4 182 576 76,12
0 3 000 3 000 100,00
27 000 000 31 873 193 19 513 815 61,22
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.