Obsah

Rozpočet Chvalčov

Schválený rozpočet 27 000 000 Kč
Upravený rozpočet 37 671 585 Kč
Skutečné čerpání 28 941 234 Kč
Čerpání 76,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
290 000 635 000 510 629 80,41
5 723 000 7 132 400 6 131 919 85,97
2 900 000 4 500 000 4 397 832 97,73
1 235 000 1 145 550 844 579 73,73
850 000 1 425 000 614 262 43,11
330 000 355 000 333 989 94,08
1 650 000 2 201 508 2 201 508 100,00
860 000 865 000 646 531 74,74
7 914 000 13 024 233 7 444 481 57,16
70 000 70 000 10 000 14,29
1 108 000 804 894 642 362 79,81
4 070 000 5 510 000 5 160 142 93,65
0 3 000 3 000 100,00
27 000 000 37 671 585 28 941 234 76,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.