Obsah

Rozpočet Chvalčov

Finanční transfery
18,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 762 000 Kč
Upravený rozpočet 4 000 731 Kč
Skutečné plnění 3 076 464 Kč
Plnění 76,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 600 000 1 551 500 646 460 41,67
100 000 100 000 0 0,00
62 000 62 000 42 773 68,99
0 0 100 000 0,00
0 2 287 231 2 287 231 100,00
Celkem 1 762 000 4 000 731 3 076 464 76,90
sestaveno ke dni 31. 5. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.