Navigace

Obsah

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 ČERVENEC 2017

1_072_Chvalcov_1_text_navrh_VP.doc

1B1_1 VZČ změnový.pdf

1B1_2 VZČ změnový.pdf

1B2_1 HV změnový.pdf

1B2_2 HV změnový.pdf

1B3_1 VPS změnový.pdf

1B3_2 VPS změnový.pdf

2_072_Chvalcov_1_text_oduvodneni_VP.doc

2B1_VŠV.pdf

2B2_1 KV změny.pdf

2B2_1_pravni_stav KV.pdf

2B2_2 KV změny.pdf

2B2_2_pravni_stav KV.pdf

2B3 ZPF.pdf

3_072_Chvalcov_1_text_oduv__vyrok_uplne__zmenove__zneni_VP.DOC

4_072_Chvalcov_1__text_oduv___vyrok__zneni_po_zmene.doc

B1_1_pravni_stav HV.pdf

B1_2_pravni_stav HV.pdf

B3_1_pravni_stav VPS.pdf

B3_2_pravni_stav VPS.pdf

B4_1_pravni_stav VZČ.pdf

B4_2_pravni_stav VZČ.pdf

 

 


 

Návrh územního plánu

Návrh územního plánu - příloha

Odůvodnění územního plánu

ÚP - opatření obecné povahy

 Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Chvalčov

 

Hlavní mapa 1.1

Hlavní mapa 1.2

 


1) OOP změny č.1 ÚP Chvalčov

2) Návrh změny č.1 ÚP Chvalčov Návrh změny ZDE

Grafická část: Výkres základního člěnění 1 B1 - Výkres základního členění 1B1-1

                                                                     Výkres základního členění 1B1-2

Hlavní výkres 1B2 - Hlavní výkres 1B2-1

                             Hlavní výkres 1B2-2

Výkres VPS a VPO a asanací - Výkres VPS a VPO 1B3-1

                                            Výkres VPS a VPO 1B3-2

3) Odůvodnění změny č.1 Chvalčov

Odůvodnění změny č.1 - Odůvodnění změny č.1 2_072

                                    Odůvodnění změny č.1 - 3_072

Grafická část - Výkres širších vztahů 2B1 - Výkres širších vztahů 2B1

Koordinační výkres 2B2 - Koordinační výkres 2B2-1

                                     Koordinační výkres 2B2-2

Výkres předpokládaných záborů ZPF - Výkres předpokládaných ZPF 2B3