Obsah

Hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2022
   
Náklady na likvidaci odpadů v obci Chvalčov (tis. Kč)
Směsný komunální odpad (obsah popelnic) 654
Velkoobjemový odpad ze sběrného dvora 94

Separovaný odpad - sklo, papír plast

BIO

552

224

Suť 83
Nebezpečný odpad 27
velké zelené kontejnery (Paseky, Dědina, u školy) 34
Provoz odpadového centra 651
CELKEM 2 319
   
Příjmy z odpadového hospodaření v obci Chvalčov  (tis. Kč)
Poplatky od občanů 670
Poplatky za rekreační objekty 158
Příjem EKO-KOM za třídění 269
Příjem Elektrovin  a Asekol za elektrospotřebiče 15
Příjem za kovový odpad 99
CELKEM 1 211