Obsah

Hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2023
   
Náklady na likvidaci odpadů v obci Chvalčov (tis. Kč)
Směsný komunální odpad (obsah popelnic) 672
Velkoobjemový odpad ze sběrného dvora 84

Separovaný odpad - sklo, papír plast

BIO

593

195

Suť 76
Nebezpečný odpad 36
velké zelené kontejnery (Paseky, Dědina, u školy) 49
Provoz odpadového centra 695
CELKEM 2 400
   

Příjmy z odpadového hospodaření v obci Chvalčov  (tis. Kč)

Příspěvek z obce Loukov                                                         100

Poplatky od občanů 690
Poplatky za rekreační objekty 160
Příjem EKO-KOM za třídění 385
Příjem Elektrovin    5
Asekol za elektrospotřebiče 6
Příjem za kovový odpad 77
CELKEM 1 423