Obsah

Hospodaření s odpady v obci Chvalčov v roce 2020
   
Náklady na likvidaci odpadů v obci Chvalčov (tis. Kč)
Směsný komunální odpad (obsah popelnic) 546
Velkoobjemový odpad z odpadového centra 213
Separovaný odpad - sklo, papír plast, bio 729
Suť 232
Nebezpečný odpad 63
Ostatní - doprava - velké zelené kontejnery 116
Provoz odpadového centra 420
CELKEM 2 359
   
Příjmy z odpadového hospodaření v obci Chvalčov  (tis. Kč)
Poplatky od občanů 562
Poplatky za rekreační objekty 129
Příjem EKO-KOM za třídění 259
Příjem Elektrovin  a Asekol za elektrospotřebiče 17
Příjem za kovový odpad 63
CELKEM 1 030