Obsah

Současní ochotníci Chvalčova

Pokud se ptáte na vznik našeho Ochotnického spolku Chvalčov pod záštitou Kulturní a Školské komise Chvalčov, vysvětlení je jednoduché. Jednoho hezkého prosincového večera roku 2005 se pár "Chvalčovjáků" sešlo v nejmenované brněnské hospůdce...

...a jak se večer nachyloval a vypitých drinků přibývalo, tak "kdosi" nadhodil z hecu, že na Chvalčově nám chybí ochotníci. Byli jsme původně asi 3 lidé, kteří se nechali vážně vyprovokovat a přikývli, že "do toho jdem". Druhého rána se vše zdálo jiné, nicméně po pár týdnech jsme si přes známé sehnali scénář k pohádce Hrátky s čertem (J.Drda) a začali shánět další nadšence hraní divadla. Postupně jsme zjišťovali, že sehnat obsazení do výše zmíněné pohádky je docela obtížná záležitost, zejména pokud šlo o roli Martina Kabáta, na kterou si nikdo z chvalčovských, bystřických, ani jiných blízkých hochů netroufal. A tak začalo prvotní nadšení pohasínat...

PRVNÍ SPOLEČNÉ PŘEDSTAVENÍ

…avšak během začátku podzimu 2006 nám navrhnul pan Milan Vlasák, že by si s námi napřed zahrál satirickou komedii Jánošíka (v původním znění Radošínského Naivního divadla), což bylo dle jeho názoru oproti Hrátkám s  čertem jednodušší, a pokud to zvládneme, tak s námi půjde do pohádky. Z  vlastní aktivity přepsal celý scénář na stroji doslova "z pásku" a  konečně jsme se "rozjeli"...Díky činnosti každého z nás jsme tak mohli, doufáme, že hrdě, odehrát poprvé Jánošíka v Kulturním domě ve Chvalčově a  to 24. března 2007, následně v dubnu téhož roku v KD Rajnochovice a  ještě jednou představení zopakovat opět u nás "doma" 7.7. 2007 

ZKOUŠKY

Co se týče jednotlivých zkoušek nácviku představení - někdy nám to jde lépe, někdy hůře. Tak jako ostatní jsme všichni pouze lidé chybující, což se projevuje, tak jako v jiných nejen zájmových skupinách, že se občas nepohodneme, něco nevyjde, někdo "odpadne" a nový přijde, při hraní nám vypadne text (občas i něco jiného..:o)). Ale snažíme se o to, aby nás bavila nejen samotná příprava představení, ale hlavně aby se pobavili lidé, kteří nám fandí a přijdou naše představení shlédnout. "Kdo si nezkusil, neví, o čem mluví.." - z vnějšku se může jevit sehrání amatérského divadla jako velká sranda, ale můžeme vás ujistit, že pokud se do takové akce pustíte, spousty věcí se budete učit za pochodu. Od sehnání dobrého scénáře, po zapamatování si textu spolu s pohybovými akcemi na podiu, dobrou artikulaci, promyšlení kulis a jejich přemísťování v daných podmínkách, sehnání ošacení všech postav, nápovědy, zvukové kulisy, dobré osvětlení, propagaci (plakáty, rozhlas, apod.), vůbec domluvě na pevně stanovených zkouškách, dochvilnosti všech zúčastněných, souhře s okolím, atd. Ale věřte nám, úsilí stojí za to - hlavně, když nám zůstanete věrní svojí přítomností na našich představeních a budeme vidět, že se opravdu bavíte spolu s námi.

POKRAČOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že obsazení na pohádku Hrátky s čertem bylo i po odehrání Jánošíka stále obtížně splnitelné v daných podmínkách, rozhodli jsme se, že se pustíme do komediální hry Dívčí válka od Fr.R.Čecha. Po různých obměnách s obsazením rolí se hra přece jen úspěšně odehrála Musíme podotknout, že členy našeho spolku nejsou pouze obyvatelé Chvalčova, ale i Bystřice pod Hostýnem, okolních vsí, a dokonce máme člena z Drahotuší u Hranic.

 

Jánošík

PŘEDEŠLÍ A BUDOUCÍ OCHOTNÍCI

Někteří místní rodáci nám útržkovitě popisovali ochotničení našich předků ve Chvalčově s tím, že zmíněna aktivita má zde docela dlouho tradici. Proto bychom byli rádi, kdyby se nám touto cestou ozvali lidé:
  • kteří si pamatují, co se v této oblasti zde dělo - kdo hrával, co se hrávalo, apod.; pokud by se dokonce našli pamětníci, kteří vlastní fotografie dokumentující tuto činnost a byli by ochotní nám takové materiály zapůjčit (k uveřejnění na internetu, popřípadě k uspořádání výstavy), jen by to podpořilo naši snahu v pokračování místní, skoro zapomenuté, tradice "ochotničení";
  • kteří mají zájem si s námi zahrát, pomoci nám při výrobě kulis či kostýmů a doplňků, popřípadě se spolupodílet na organizaci celé naší aktivity.
  •  
Kontakt:

erzabeth@centrum.cz
mobil: 605 515 155
p. Alžběta Fürstová

PODĚKOVÁNÍ

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen naší Obci, že nám umožňuje využívat prostory KD k jednotlivým zkouškám a také ZŠ Chvalčov, že nás podporovala zapůjčením místnosti k nácviku zejména v těžkých začátcích, ale také všem ostatním, kteří se podílejí svými příspěvky na fungování našeho spolku

za Ochotnický spolek Chvalčov pod záštitou Kulturní a Školské komise Chvalčov

                                                                                                                    Betty :o)