Obsah

Znak a prapor obce Chvalčov 

Popis znaku

Modrý štít dělený trojvrším, které znázorňuje tři okolní vrchy ve  tvaru obloučků představujících Javorník, Obřany a Svatý Hostýn, pod kterými se obec rozkládá. Pod tímto trojvrším k patě štítu jsou umístěna dvě červená ráhna, rozdělena stříbrnou barvou, která symbolizují spojení dvou obcí - Chvalčov a Chvalčova Lhota. Horní polovina znaku modré barvy charakterizuje údolí "Říku" a zároveň říčku Bystřičku protékající obcí. Tato modrá barva je křesťanskou symbolikou přisuzována tradičně Panně Marii. Stříbrná lilie, symbol čistoty a nevinnnosti Panny Marie značí příslušnost Svatého Hostýna do katastru a správní působnosti obce.
Znak obce velký
znak obce

Prapor obce

Ze znaku obce je odvozen prapor obce, který je jeho zjednodušením. Prapor je složen ze dvou stejných částí. Horní polovina je barvy modré se stříbrnou (bílou) lilií v levém horním rohu u žerdi. Dolní polovina je rozdělena na čtyři stejné díly. Odspodu se střídá barva červená a  stříbrná (bílá) ke středu.
prapor obce
prapor

Obecní pečeť

Nejstarší pečeť se nachází v Moravském zemském archívu v Brně, pracoviště Kunštát - zámek v archívním fondu Matrika výnosu pozemkového (r. 1820). Z této matriky vyplývá, že ke 30. březnu 1820 měl Chvalčov 52  usedlostí.

Popis historické pečeti

legenda: + PECZET • OBCZE • LHOTI • A CHWALCZOWSKI +

pečetní pole: kamenný bosovaný most o třech obloucích, na něm sv. Jan Nepomucký držící v pravé ruce mučednickou palmu, v levé kříž. Po obou stranách ho obklopují z mostu vyrůstající palmové ratolesti do výše 3/4 postavy světce.
Přes intenzivní pátrání nebyla prozatím starší pečeť objevena.

Současná pečeť

Nová pečeť je odvozena od stávajícího obecního znaku, v pečetním poli je umístěn znak obce Chvalčov s názvem obce po obvodu pečetidla.