Obsah

ZPRAVODAJ

První čísla chvalčovského zpravodaje vznikly už v padesátých letech. Tehdy byly tyto dva cyklostylované listy vydávány spíše jen příležitostně. Pravidelně začal zpravodaj vycházet až po revoluci, v roce 1990. U jeho zrodu stála paní Jiřina Skýpalová a paní Eva Zavadilová. Od roku 1998 začal s grafickou úpravou zpravodaje pomáhat pan Karel Bubílek. Zpravodaj dostal přebal z křídového papíru a vyšvihnul se na poměrně vysokou úroveň, jak formálně, tak obsahově. Paní Zavadilová- Bubílková byla jeho šéfredaktorkou až do roku 2009. Po té zpravodaj převzala paní Jitka Dostálová. V současné době pracuje tato redakční rada: Mgr. Jitka Dostálová, Mgr. Alena Konečná. Adresa redakce je: ludoisova@seznam.cz, tel: 739 208 969 

 

Zpravodaj má poměrně bohatý obsah. Slouží především pro občany Chvalčova jako informační kanál, o tom co se děje v obci. V každém čísle můžeme najít usnesení zastupitelstva a rady obce, slovo starosty, zprávy z matriky, informace o místní ZŠ a školce, články místních spolků zahrádkářů, hasičů apod. Také kulturní rubrika,rubrika o historii obce a nejrůznější úvahy si našly oblibu místních čtenářů.

Zpravodaj vychází bezplatně do všech popisných čísel obce Chvalčov. Také je k dispozici k zakoupení na Obecním úřadě ve Chvalčově.

 

2024

Zpravodaj - 1 - Leden - Únor 2024 

Zpravodaj - 2 - Březen - Duben 2024 

 

2023

Zpravodaj - 1 - Leden - Únor 2023 

Zpravodaj - 2 - Březen - Duben 2023 

Zpravodaj - 3 - Květen - Červen 2023 

Zpravodaj - 4 - Červenec - Srpen 2023 

Zpravodaj - 5 - Září - Říjen 2023 

Zpravodaj - 6 - Listopad - Prosinec 2023

2022

Zpravodaj - 1 - Leden - Únor 2022 

Zpravodaj - 2 - Březen - Duben 2022 

Zpravodaj - 3 - Květen - Červen 2022 

Zpravodaj - 4 - Červenec - Srpen 2022

Zpravodaj - 5 - Září - Říjen 2022 

Zpravodaj - 6 - Listopad - Prosinec 2022 

 

 


 

2021

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2021 

Zpravodaj - 2 - Březen - Duben 2021 

Zpravodaj - 3 - Květen - Červen 2021 

Zpravodaj - 5 - Září - Říjen 2021

Zpravodaj - 6 - Listopad - Prosinec 2021

 


 

2020

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2020

Zpravodaj - 2 - Březen - Duben 2020

Zpravodaj - 3 - Květen - Červen 2020

Zpravodaj - 4 - Červenec - Srpen 2020

Zpravodaj - 5 - Září - Říjen 2020

Zpravodaj - 6 - Listopad - Prosinec 2020

 


 

2019

 

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2019

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2019

Zpravodaj - 3 - Květen - Červen 2019

Zpravodaj - 4 - Červenec - Srpen 2019

Zpravodaj - 5 - Září - Říjen 2019

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2019

 


2018

 

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2018

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2018

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2018

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2018

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2018

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2018

 

 


 
 
 

2015

 

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2015 

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2015 

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2015 

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2015

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2015

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2015

 


2014

 

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2014 pdf.

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2014 pdf.

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2014 pdf.

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2016

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2014 pdf.

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2014 pdf. 

 


2013

 

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2013.pdf

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2013.pdf

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2013.pdf

Zpravodaj - Červenec - Srpen 2013.pdf

Zpravodaj Září - Říjen 2013.pdf

Zpravodaj Listopad - Prosinec 2013.pdf

 2012

 

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2012.pdf

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2012.pdf

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2012.pdf

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2012.pdf

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2012.pdf

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2012.pdf

 


 

2011

 

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2011.pdf

 Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2011.pdf

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2011.pdf

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2011.pdf

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2011.pdf

 
 

 

2010

 

Zpravodaj - 6 Listopad - Prosinec 2010.pdf

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2010.pdf

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2010.pdf

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2010.pdf

Zpravodaj - 2 Březen -Duben 2010.pdf

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2010.pdf

 


 

2009

 

Zpravodaj - 5 Září - Říjen 2009.pdf

Zpravodaj - 4 Červenec - Srpen 2009.pdf

Zpravodaj - 3 Květen - Červen 2009.pdf

Zpravodaj - 2 Březen - Duben 2009.pdf

Zpravodaj - 1 Leden - Únor 2009.pdf