Obsah

CZECH POINT

Czech POINT je ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL - Vaše CZECH POINTmísto pro komunikaci s  veřejnou správou a institucemi.

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů:

 • z Katastru nemovitostí
 • z Obchodního rejstříku
 • ze Živnostenského rejstříku
 • z Rejstříku trestů
POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU:

před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o  subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z  příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k  zákonu na ochranu osobních údajů) za údaje takto získané.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
 • Co dostanete:
  • Úplný výpis z katastru nemovitostí
 • Co potřebujete vědět:
  • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo
  • katastrální území a číslo parcely, nebo
  • katastrální území, typ budovy a číslo popisné (příp.evidenční)
 • Webový portál registru :
  • http://nahlizenidokn.cuzk.cz
 • Kolik to bude stát:
  • Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,-- Kč, za každou další i započatou stránku 50,-- Kč
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:
 • Co dostanete :
  • Úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět:
  • IČO (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru:
  • http://www.justice.cz
 • Kolik to bude stát:
  • Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,-- Kč, za každou další i započatou stránku 50,-- Kč
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU:

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace) Webový portál registru: http://rzp.cz Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,-- Kč, za každoudalší i započatou stránku 50,-- Kč

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ:
 • Co dostanete:
  • Úplný výpis z rejstříku trestů
 • Co potřebujete vědět:
  • RČ (rodné číslo)
 • Co musíte mít s sebou:
  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Kolik to bude stát:
  • Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu je 50,-- Kč
 • Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se žádost týká (tzn. nelze v zastoupení ani na plnou moc)
KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT: