Obsah

Rozpočet Chvalčov

Daňové
62,57 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 186 700 Kč
Upravený rozpočet 23 186 700 Kč
Skutečné plnění 23 031 621 Kč
Plnění 99,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 10 457 700 10 457 700 10 722 611 102,53
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 200 000 5 200 000 5 335 413 102,60
Daň z příjmů práv. osob 4 200 000 4 200 000 3 907 144 93,03
Daň z příjmů práv. osob za obce 1 000 000 1 000 000 509 770 50,98
Daň z nemovitých věcí 800 000 800 000 914 949 114,37
Poplatek za provoz systému KO 700 000 700 000 690 378 98,63
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 390 000 390 000 522 134 133,88
Poplatek z pobytu 210 000 120 000 44 970 37,48
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 118 000 118 000 85 615 72,56
Daň z hazardních her 50 000 50 000 147 666 295,33
Správní poplatky 30 000 30 000 22 470 74,90
Poplatek ze psů 25 000 25 000 25 888 103,55
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 6 000 6 000 21 568 359,47
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 40 0,00
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 2 116 0,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 0 0 100 0,00
Zrušené místní poplatky 0 90 000 78 789 87,54
Celkem 23 186 700 23 186 700 23 031 621 99,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.