Obsah

Rozpočet Chvalčov

Daňové
70,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 21 941 000 Kč
Upravený rozpočet 25 167 000 Kč
Skutečné plnění 22 563 717 Kč
Plnění 89,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 10 105 000 11 105 000 9 979 771 89,87
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 4 732 000 5 586 000 5 152 666 92,24
Daň z příjmů práv. osob 4 122 000 4 831 000 4 043 544 83,70
Daň z příjmů práv. osob za obce 800 000 1 213 000 1 011 370 83,38
Daň z nemovitých věcí 800 000 800 000 772 506 96,56
Poplatek za provoz systému KO 575 000 575 000 570 480 99,21
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 369 000 526 000 482 951 91,82
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 140 000 165 000 165 561 100,34
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 117 000 117 000 107 778 92,12
Poplatek z ubytovací kapacity 70 000 83 000 83 052 100,06
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 50 000 100 000 130 161 130,16
Správní poplatky 30 000 30 000 26 760 89,20
Poplatek ze psů 25 000 25 000 25 150 100,60
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 6 000 11 000 11 305 102,77
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 662 0,00
Celkem 21 941 000 25 167 000 22 563 717 89,66
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.