Obsah

Rozpočet Chvalčov

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,07 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 500 000 Kč
Upravený rozpočet 500 000 Kč
Skutečné čerpání 22 528 Kč
Čerpání 4,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 500 000 500 000 22 528 4,51
Celkem 500 000 500 000 22 528 4,51
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.