Obsah

Rozpočet Chvalčov

Tělovýchova a zájmová činnost Pododdíl Tělovýchova
3,71 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 250 000 Kč
Upravený rozpočet 1 205 000 Kč
Skutečné čerpání 1 230 122 Kč
Čerpání 102,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 100 000 1 055 000 1 110 122 105,22
Ostatní sportovní činnost 150 000 150 000 120 000 80,00
Celkem 2 250 000 1 205 000 1 230 122 102,08
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.