Obsah

Sběrný dvůr je pro občany obce Chvalčova a Loukova a majitele všech budov pro individuální bydlení a rekreaci v obou obcích.

 

Od podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímají pouze výrobky určené ke zpětnému odběru.

 

Příjem odpadu je zdarma.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondelí: 14:00 - 17:00

Středa:   14:00 - 17:00

Sobota:     8:00 - 12:00

 

SWAP

Pokud by vámi vyhazovaná věc mohla ještě někomu posloužit (nábytek, hračky, knihy, nádobí...), lepší než ji vyhodit je poslat věc dál a prodloužit její životnost. Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých facebook, využijte Swap pod Hostýnem (https://www.facebook.com/groups/2843098429270994), facebookovou skupinu pro směnu služeb a věcí. Přihlaste se do skupiny, vyfoťte věc a nabídněte ji zdarma či za jinou věc, kterou sháníte. Více o skupině v samostatné záložce.

 

Co lze ve sběrném dvoře uložit:

-   objemný odpad z domácnosti:       nábytek, koberce ...

-   nebezpečný odpad z domácnosti:   barvy, oleje, baterie, akumulátory, 

    zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky, léky i použitý obvazový   

     materiál.

-   pneumatiky se neodebírají.

 

    Nejbližší sběrná místa pneumatik: lze odevzdat zdarma

  • Tomáš Duroň, Přerovská 89, Bph
  • Autoservis Sanitrák, Za Drahou 1276, Bph
  • Lukáš Hošťálek, Meziříčská 1614, BpH

 

-   využitelný odpad:  neznečištěný papír, sklo, plasty, kovy ...

-   výrobky určené ke zpětnému odběru: televize, rádia, počítače, monitory, 

     tiskárny,

-    faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky a jiné elektrospotřebiče.

-    železo a ostatní kovový odpad.

-    stavební odpad v množství do 1/2 m3 ( jeden přívěsný vozík za osobní auto)

      na číslo popisné čí evidenční za 2 měsíce.

-    biologicky rozložitelný komunální odpad, což je zejména tráva ze zahrádek,

-    spadané ovoce a listí, organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce

     a zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné. Dále oddělené dřevo

     ke štěpkování (větve do tloušťky 80 mm, ořezy z živých plotů). Při velkém               

     množství dřevního odpadu je možné objednat štěpkování na vlastním pozemku.

     nepřijímáme materiál z výkopu.

 

Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dodržovat Provozní řád

Sběrného dvora a pokyny obsluhy.